• Telefon: 77 436 38 62
  • Adres E-mail:
  • Ikona Biuletynu Informacji Publicznej
  • Zmień kontrast

Oferujemy swój czas, aby zrozumieć Twoje problemy

Serdecznie Zapraszamy

Ikona strzalek

Nasza oferta

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Ikonografika nr 1 - dłonie

Działalność terapeutyczna

Polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej na terenie placówki

Ikonografika nr 1 - dłonie

Działalność doradcza

Dotyczy trudności i niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i ich profilaktyki, orientacji zawodowej oraz dalszego kształcenia, wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego, organizacji i prowadzenia różnych form zajęć w placówkach oświatowych

Ikonografika nr 1 - dłonie

Działalność profilaktyczna

W zakresie zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych (informowanie, udzielanie wskazówek, inicjowanie różnych form pracy wychowawczej).

Psycholog opiekuje się dzieckiem
Tło w kolorze morskim
Ikonografika strzałekj

Wykwalifikowana kadra

Obecnie zatrudnionych jest 5 psychologów, 5 pedagogów w tym 4 logopedów, lekarz psychiatra,

Skontaktuj się
Ikonografika strzałekj

Aktualności

Miniatura opisująca aktualność

Warsztaty dla uczniów

Dodano: 04.04.2018

W dniu 26.03.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szybowicach odbyły się warsztaty dla uczniów w ramach projektu pilotowanego przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKCJI W WARSZAWIE dotyczący wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych w obszarze emocjonalno -społecznym TROS-KA. Podczas zajęć dzieci ćwiczyły umiejętność przepraszania w różnych sytuacjach oraz mogły dowiedzieć się, dlaczego ta umiejętność jest tak bardzo ważna.

Zobacz
Miniatura opisująca aktualność

Warsztaty doradztwa zawodowego

Dodano: 04.04.2018

W dniach 12 i 13 marca 2018 roku w Publicznym Gimnazjum w Lubrzy w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku ze szkołą, odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego.

Zobacz
Miniatura opisująca aktualność

Realizacja kolejnego projektu

Dodano: 04.04.2018

Poradnia podjęła projekt pilotowany przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKCJI W WARSZAWIE dotyczący wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych w obszarze emocjonalno -społecznym TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Zobacz

Wszelkie prawa zastrzeżone. PPPwP © 2019

Projekt i wykonanie strony: Logo WebInspiracje